01-web-banner_1200x400.jpg
02-web-banner_1200x400.jpg
03-web-banner_1200x400.jpg
04-web-banner_1200x400.jpg

Peticija za celostno zaščito VSEH kreditojemalcev v naslednjem protikoronskem svežnju ukrepov!

Državni zbor je dne 20.03.2020 s sprejemom Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Ur. l. RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020) kreditojemalcem, ki zaradi finančnih težav, povezanih s posledicami virusa COVID-19, ne morejo odplačevati posojila, omogočil, da pri svoji banki oddajo vlogo za enoletni odlog plačila kreditnih obveznosti. Omenjeni zakon je sprva omogočal pošteno obravnavo kreditojemalcev, saj je v zadnjem stavku prvega odstavka 5. člena navajal, da: 

“... Odlog plačila NE VPLIVA NA IZRAČUN višine
posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.”

Prvi sveženj protikoronskih ukrepov - ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20 z dne 10.04.2020) pa spreminja prvi odstavek 5. člena tako, da se njegov zadnji stavek po novem glasi:

 “... V obdobju odloga SE NA ODLOŽENI DEL GLAVNICE
OBRAČUNAVAJO OBRESTI po redni obrestni meri,
ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.”

Sprememba je očitno posledica številnih lobističnih stikov Združenja bank Slovenije, ki je v času priprave Zakona intenzivno obiskovala zakonodajalca, slednji pa je ponovno interese bank postavil pred zaščito slovenskih državljanov (Pregled lobističnih stikov je dostopen na povezavi:   https://erar.si/lobiranje/).

Potrošniki bodo namreč po izteku odloga plačil kreditnih obveznosti dejansko soočeni s še višjim dolgom, saj bodo banke na odloženi del glavnice ves čas trajanja odloga obračunavale pogodbene obresti, prav tako bodo potrošnikom lahko zaračunale stroške odobritve odloga, kar že počno. 

Sprejet zakon je nepošten, ker: 

  1. v takšni obliki, kot je trenutno v veljavi, ne prinaša nič novega, le podaljšuje obdobje z običajnih 6 mesecev na leto dni;

  1. zgolj kratkotrajno razbremeni kreditojemalca (obresti, ki ves čas tečejo, pa povečujejo preostali dolg), medtem ko bankam omogoča še dodatne zaslužke;

  2. je vlada ljudem s sprejetimi ukrepi za zajezitev epidemije onemogočila delo in zaslužek, istočasno pa lahko banke v tem času obračunavajo obresti in nemoteno služijo;

  3. država bankam za posojila nudi poroštvo, s čimer je še zmanjšala pripravljenost bank, da ponudijo kreditojemalcem ugodnejše pogoje za čas krize. Brez državnega poroštva bi namreč banke še kako skrbelo, ali bo kreditojemalec kreditno sposoben. Ker imajo sedaj bianco poroštvo s strani vlade, jim je praktično vseeno, ali bodo komitenti preživeli ali pač ne. Banke v nobenem primeru ne utrpijo nikakršne škode, morebitne neodplačane kredite, ki jih bodo odobrile pravnim osebam, bo s poroštvom krila država, torej ponovno mi, davkoplačevalci!

Menimo, da je potrebno potrošnike kot šibkejše udeležence z interventno zakonodajo ustrezno zaščititi, ne pa jih s slabo premišljenimi ukrepi še bolj ogrožati.

Podpiši peticijo

S podpisom te peticije soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti
Na javno objavljenem seznamu bodo osebni podatki prikriti na način: France Pr.....

 

Vsebina peticije:

  1. Pravica do najmanj enoletnega odloga plačila za vsa potrošniška posojila, zavarovana in nezavarovana (avtomobilska posojila, osebna posojila, kreditne kartice, limiti na osebnih računih, lizingi itd.), ki jih zagotavljajo banke in nebančni posojilodajalci in za katera je oddana vloga za odlog plačila s strani potrošnika;
  2. Odobritev odloga plačila brez dodatnih stroškov odobritve za potrošnika in brez stroškov morebitnih notarskih zapisov;
  3. Obresti za odložen del glavnice se v obdobju odloga ne obračunavajo, z namenom, da se stanje neodplačanega dolga v času odloga ne bo povečevalo.
  4. Posojilojemalci z več posojili so upravičeni do odloga odplačila za vsa sklenjena posojila;
  5. Banka in nebančni posojilodajalec v obdobju trajanja odloga plačila  ne bo sprožil izvršbe ali prisilne izterjave zoper potrošnika, prav tako v navedenem času ne bo sprejel nobenih drugih pravnih ukrepov za izterjavo svojih terjatev do potrošnika.

Kdo smo:

Skupaj močnejši


Združenje Frank je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo, ki so ga ustanovile fizične osebe z namenom uveljavljanja, zaščite in izboljšanja pravic potrošnikov, zlasti uporabnikov kreditnih in finančnih institucij. Čeprav je Združenje Frank v javnosti znano predvsem po aferi CHF in boju za pravice kreditojemalcev v švicarskih frankih, pa je veliko dosežkov združenja koristilo vsem kreditojemalcem.

Več o nas

 

Podpirajo nas:

 

0
0
0